Christian Pawlu

Christian Pawlu

Head of Strategy
SANDOZ I NOVARTIS

O predavaču

Christian Pawlu član je Izvršnog odbora direktora kompanije Sandoz, kao i član Nadzornog odbora Sandoz GMBH Austrija. Zadužen je za razvoj biznis strategija u kompaniji i inovacije, kao i za širenje globalnog portofolija.

Karijeru je započeo 1999. godine kao naučnik-istraživač u Neuroscience-u. Karijeru je nastavio u kompaniji McKinsey, na početku, kao project menadžer, zatim kao partner u kompaniji. Obavljao je funkciji CEO-a u kompaniji Crystalline Mirros Solutions, a nakon toga je pristupio grupaciji Sandoz, gde trenutno obavlja funkciju Head of Strategy, Portfolio & BD&L Sandoz.

Pawlu će ovom prilikom osim o digitalizaciji u zdravstvenom i farmaceutskom sistemu, govoriti i o uticaju COVID-19 i iskustvima evropskih zemalja u borbi sa pandemijom.

-

O kompaniji

Sandoz je globalni lider u proizvodnji generičkih farmaceutskih proizvoda i bioloških preparata, i deo je Novartis grupe. Kompanija ima za cilj da otkrije nove načine za poboljšanje i produženje životnog veka ljudi. ​Sedište kompanije Sandoz je u Holzkirchen, u nemačkom području Velikog Minhena.

Pionirskim poduhvatima i pristupima koji omogućavaju ljudima širom sveta da dođu do visokokvalitetnih lekova, kompanija doprinosi sposobnosti društva da podrži rastuće zdravstvene potrebe. Globalni portfolio kompanije obuhvata približno 1.000 molekula, pokrivajući sva glavna terapijska područja, koja su u 2015. ostvarila prodaju od 10,1 milijarde dolara.

Široka ponuda lekova rezultira značajnom i trajnom uštedom za pacijente, što pomaže u obezbeđivanju održivosti zdravstvenih sistema suočenih sa značajnim budžetskim pritiscima, istovremeno omogućavajući sredstva za inovativne lekove. Proizvode kompanije koristi više od 500 miliona pacijenata, a grupacija ima za cilj da ovu brojku poveća na milijardu.

Agenda

  • PREZENTACIJA
  • Christian Pawlu
    Head of Strategy, Portfolio & BD&L
    Sandoz/ Novartis
    Nemačka