Christian Pawlu

Christian Pawlu

Head of Strategy
SANDOZ I NOVARTIS

Christian Pawlu član je Izvršnog odbora direktora kompanije Sandoz, kao i član Nadzornog odbora Sandoz GMBH Austrija. Zadužen je za razvoj biznis strategija u kompaniji i inovacije, kao i za širenje globalnog portofolija.

Karijeru je započeo 1999. godine kao naučnik istraživač u Neuroscience-u. Karijeru je nastavio u kompaniji McKinsey na početku kao project menadžer, zatim kao Partner u kompaniji. Obavljao je funkciji CEO-a u kompaniji Crystalline Mirros Solutions, a nakon toga je pristupio grupaciji Sandoz gde trenutno obavlja funckiju Head of Strategy, Portfolio & BD&L Sandoz.

O kompaniji: Sandoz je globalni lider u proizvodnji generičkih farmaceutskih proizvoda i bioloških preparata, i deo je Novartis grupe. Kompanija ima za cilj da otkrije nove načine za poboljšanje i produženje životnog veka ljudi.

Pionirskim poduhvatima i pristupima koji omogućavaju ljudima širom sveta da dođu do visokokvalitetnih lekova, kompanija doprinosi sposobnosti društva da podrži rastuće zdravstvene potrebe.

Globalni portfolio kompanije obuhvata približno 1 000 molekula, pokrivajući sva glavna terapijska područja, koja su u 2015. ostvarila prodaju od 10,1 milijarde USD.

Široka ponuda lekova rezultira značajnom i trajnom uštedom za pacijente, što pomaže u obezbeđivanju održivosti zdravstvenih sistema suočenih sa značajnim budžetskim pritiscima, istovremeno omogućavajući sredstva za inovativne lekove. Proizvode kompanije koristi više od 500 miliona pacijenata, a grupacija ima za cilj da ovu brojku poveća na milijardu. Sedište kompanije Sandoz je u Holzkirchen, u nemačkom području Velikog Minhena.

Agenda

  • PREZENTACIJA
  • Christian Pawlu
    Head of Strategy, Portfolio & BD&L
    Sandoz/ Novartis
    Nemačka