MARTINA DALIĆ

MARTINA DALIĆ

PREDSEDNICA UPRAVE I PODRAVKA

Martina Dalić imenovana za predsednicu Uprave u februaru 2021. godine.

 Dr.sc. Martina Dalić osoba je s bogatim iskustvom u javnom i privatnom sektoru, ali i međunarodnim institucijama. Na funkciju predsednice Uprave Podravke dolazi s pozicije direktorke društva za poslovno savetovanje Callidus Certus, čiji je i osnivač.

U svojoj karijeri u javnom sektoru bila je potpredsednica Vlade Republike Hrvatske i ministarka privrede i preduzetništva (2016. – 2018.), ministarka finansija (2010. – 2011.), državna sekretarka (2004. – 2008.) i pomoćnica ministra finansija. Karijeru u javnom sektoru počela je 1995. godine u Ministarstvu finansija. Pored toga, 2011. godine izabrana je za poslanicu u Hrvatskom Saboru, sve do 2015. godine.

Značajno iskustvo sticala je i kroz privatni sektor pa je tako od 2008. do 2010. godine bila Predsednica Uprave Partner banke Zagreb, a od 2000. pa sve do 2004. godine glavna ekonomistkinja Privredne banke Zagreb, članice Intesa Sanpaolo Grupe.

U periodu od 2015. do 2016. godine bila je stalna savetnica za upravljanje javnim finansijama u Međunarodnom monetarnom fondu, Washington DC.

Od 2005. do 2012. dr. sc. Martina Dalić bila je zamenica glavnog pregovarača i pregovarač u pregovaračkom timu za pristupanje Republike Hrvatske u članstvo EU za četiri poglavlja (Carinska unija, Oporezivanje, Finansijska kontrola i Proračunske i finansijske odredbe).

Završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu, gde je i započela svoju profesionalnu karijeru kao asistent na Katedri za organizaciju i menadžment. Magistrirala je 1994. godine, a titulu doktorke nauka stekla je 2012. godine. Autorka je brojnih stručnih i naučnih radova.

U kompaniji Podravka, kao predsednica Uprave zadužena je za: razvoj poslovanja Grupe Podravka, strategiju poslovnog restrukturiranja i optimalizaciju poslovnih procesa u Grupi Podravka, strateško upravljanje razvojem i marketingom kategorija i ključnih robnih marki poslovnog područja Prehrane, strateško upravljanje Poslovnim programima Prehrane, strateško upravljanje svim tržištima poslovnog područja Prehrane, promenu poslovnog modela upravljanja poslovnim programima i tržištima, razvoj poslovanja na novim tržištima za vrijeme projektnog rada na novim tržištima, korporativno upravljanje u Grupi Podravka, ljudske potencijale i korporativnu administraciju, korporativnu i marketinšku komunikaciju, internu reviziju, korporativni informacioni sistem, odnose sa sindikatima koji deluju u Grupi Podravka te Radničkim vijećem i ostale poslovne procese za koje nije zadužen niti jedan član Uprave.

Agenda