Miljan Ždrale

Miljan Ždrale

šef agrobiznis tima
EBRD I SE Europe

Šef EBRD agrobiznis sektora za region centralne i istočne Evrope. Tokom 18 godina rada u EBRD-u, učestvovao je u više od 40 agro projekata čija vrednost premašuje 1,5 milijardu evra. U EBRD-u, zadužen je za projekte u domenu poljoprivrede, kao i one u sektoru robe široke potrošnje.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) osnovana je 1990. godine, sa ciljem da putem finansijske pomoći, podstiče tržišta zemalja centralne i istočne Evrope. Pomoć EBDR-a ogleda se u podršci strukturnim reformama, privatizaciji i razvoj preduzetništva i pravnog sistema.

Agenda