TOMISLAV ĆIZMIĆ

TOMISLAV ĆIZMIĆ

PREDSEDNIK UPRAVE I MERCATOR

REGIONALNO POVEZIVANJE

Odgovori mnogih, pa i razvijenih zemalja, na pandemiju kovida-19 u značajnoj meri sveli su se na neku vrstu protekcionizma, u kojoj je svaka država nastojala da pre svega zaštiti sopstvenu proizvodnju i da sačuva postojeća radna mesta. Takve mere, međutim, na dugi rok mogu imati više štete od koristi. Kako i u toj „novoj normalnosti“ unaprediti regionalnu ekonomsku saradnju koja će biti u interesu svih? Šta možemo naučiti jedni od drugih, pogotovo ako je svima cilj da jednog dana ceo region bude deo Evropske unije?


Čizmić je kvalifikovani izvršni direktor, sa skoro 25 godina značajnog iskustva u maloprodaji prehrambenim proizvodima, u finansijskoj konsolidaciji preduzeća, u upravljanju integracijama i generalnom rukovođenju, u višenacionalnim i multikulturalnim sredinama. Od aprila 2017, Tomislav je predsednik Upravnog odbora Mercator Grupe, u kojoj je, zajendo sa svojim timom, dostigao izuzetne rezultate. Pre imenovanja na funkciju generalnog direktora Mercator Grupe, bio je na različitim izvršnim pozicijama u Mercator Grupi, širom regiona.

Mercatoru se pridružio 2013, kao član, a zatim i kao CEO Mercator-H, kompaniji u Hrvatskoj. Godine 2014, nakon što je Agrokor preuzeo Mercator, imenovan je za šefa kancelarije nakon spajanja i vodio je najveću integraciju u regionu, upravljajući sa 55 timova sa više od 250 ljudi, u 11 poslovnih područja, radeći na integraciji i realizaciji sinergije. U 2015, Tomislav se pridružio sedištu kompanije u Sloveniji, kao stariji potpredsednik, zadužen za razvoj Value Creation Plana za celu grupu. U aprilu 2017, prihvatio je najveći izazov – postao je predsednik Upravnog odbora Mercator Grupe.

Čizmić je diplomirao 1997, na Univerzitetu u Zagrebu, gde je i magistrirao 2000. godine.

Agenda