Vladimir Vučković

Vladimir Vučković

Član UO
BANCA INTESA BEOGRAD

doskorašnji član Fiskalnog saveta Republike Srbije

O PREZENTACIJI

Osim nekoliko zemalja u Aziji (uključujući i dve najveće, Kinu i Indiju) i u Africi, sve ostale države sveta ovu godinu završiće u manjoj ili većoj recesiji. Međunarodni monetarni fond u najnovijoj, oktobarskoj prognozi procenjuje da će se pad BDP-a u Evropi kretati u rasponu od 1,8 odsto u Litvaniji do čak 12,8 odsto u Španiji. Srbija će svakako biti u grupi zemalja sa najmanjim padom BDP-a u 2020. A šta Srbiju čeka u novoj godini i da li će i ona biti veoma neizvesna?

O GOVORNIKU

Vladimir Vučković je rođen 1975 . godine, diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2004).

Doskorašnji je član Fiskalnog saveta Republike Srbije. Bio je redovan profesor na fakultetu Džon Nezbit do 2016. godine i urednik makroekonomskog biltena Makroekonomske analize i trendovi.

U svojoj je objavio više od 70 radova u referentnim i stručnim časopisima u zemlji i inostranstvu iz oblasti makroekonomije, finansija, fiskalne ekonomije, međunarodne ekonomije, Evropske unije. Koautor je dva udžbenika Međunarodna ekonomija i Finansijski menadžment.

Učestovao je u izradi brojnih projekata i istraživanja, podržanih od strane republičkih ministarstava, Narodne banke Srbije i Evropske agencije za rekonstrukciju.

Bio je član redakcije časopisa Mesečne analize i prognoze (izdanje Instituta ekonomskih nauka), Makroekonomske analize i trendovi i konjunkturni barometar (izdanje Ekonomskog instituta iz Beograda) i Kvartalni monitor (izdanje Fonda za razvoj ekonomske nauke).

Član je predsedništva Saveza ekonomista i član Naučnog društva ekonomista. Profesionalno se usavršavao u SAD. Član je društva MŠM od 2013. godine.

O KOMPANIJI

Banca Intesa ad Beograd, deo je međunarodne bankarske porodice Intesa Sanpaolo koja ima istoriju dužu od 400 godina. Kao jedna od vodećih banaka na domaćem tržištu, Banca Intesa je pouzdan partner za 1,36 miliona klijenata, fizičkih i pravnih lica. Sa neto bilansnom sumom od 6,0 milijardi evra, ukupnim depozitima klijenata od 4,4 milijarde evra i ukupnim plasmanima od 3,7 milijarde evra, Banca Intesa predvodi listu najuspešnijih banaka u Srbiji. Zahvaljujući jedinstvenom spoju digitalizacije poslovnih procesa i razvijene mreže od 155 ekspozitura širom Srbije, kao i stalnoj usmerenosti na potrebe građana i privrede, inovativnim proizvodima i usluzi najvišeg kvaliteta, banka ostvaruje stabilne rezultate u svim oblastima poslovanja.

Agenda

  • PREZENTACIJA
  • Srbija na prelazu iz 2020. u 2021

    Vladimir Vučković
    Član UO
    Banca Intesa Srbija
    doskorašnji član Fiskalnog saveta Republike Srbije