Zsuzsanna Hargitai

Zsuzsanna Hargitai

direktorka
EBRD I ZAPADNI BALKAN

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) osnovana je 1990. godine, sa ciljem da putem finansijske pomoći, podstiče tržišta zemalja centralne i istočne Evrope. Pomoć EBDR-a ogleda se u podršci strukturnim reformama, privatizaciji i razvoj preduzetništva i pravnog sistema.

Agenda

  • PREZENTACIJA
  • EU Economic and Investment Plan for Western Balkans and EBRD – strategies to 2025.

    Zsuzsanna Hargitai
    Direktorka za Zapadni Balkan
    EBRD