ALESSANDRO BRAGONZI

ALESSANDRO BRAGONZI

ŠEF REGIONALNOG PREDSTAVNIŠTVA I EIB

Evropska investiciona banka (EIB):
podrška razvoju digitalizacije i inovacija kao preduslovu za napredak i konkurentnost privrede


Alessandro Bragonzi radi kao šef regionalnog predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan. U ovoj instituciji zaposlen je već 11 godina. Radio je kao predstavnik EIB-a za Albaniju, gde je bio odgovoran za institucionalne i operativne aktivnosti. Doprineo je razvoju sistema za upravljanje finansijskim instrumentima Evropske Unije. Vršio je procenu, sastavljao i pregovarao finansiranje investicionih projekata i zajmova za vlade i banke kao vođa multidisciplinarnih timova. Ima diplomu magistra poslovne administracije i finansija stečenu na Univerzitetu “Luigi Bocconi” u Milanu i sertifikat za upravljanje finansijskim rizicima dobijenu 2007. godine od strane Globalne asocijacije profesionalaca za upravljanje rizicima.

Agenda