Marko Čadež

Marko Čadež

PREDSEDNIK | Privredna komora Srbije

Marko Čadež je predsednik Privredne komore Srbije (PKS), predsednik Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana, član Borda direktora Evrokomora (EUROCHAMBRES) i predsedavajući Odbora za digitalizaciju Evrokomora. Na funkciju predsednika PKS izabran je u decembru 2014, sa mesta potpredsednika zaduženog za modernizaciju komorskog sistema i direktora predstavništava Komore u Nemačkoj i Austriji. Rođen je 1. juna 1977. godine u Beogradu. Školovao se u Nemačkoj, gde je u 2001. godini diplomirao na Akademiji za marketinške komunikacije u Frankfurtu.

Privredna komora Srbije
Privredna komora Srbije je nezavisna nacionalna asocijacija privrednih društava, preduzetnika i drugih oblika organizovanja koji obavljaju privrednu delatnost na teritoriji Republike Srbije. Osnovana 1857. godine u Beogradu, PKS već više od 160 godina zastupa i štiti interese poslovne zajednice. PKS je organizator mnogobrojnih konferencija, seminara i radionica u oblasti digitalizacije privrede, ekonomije, održivosti i razvoja infrastrukture.

Agenda