MILOJKO ARSIĆ

MILOJKO ARSIĆ

PROFESOR | EKONOMSKI FAKULTET

O govorniku


Milojko Arsić je rođen 1964. godine u opštini Rudo, Bosna i Hercegovina. Diplomnrao je 1989. godine, magistrirao 1996. godine, a doktorirao 2006. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

U periodu 1989-1992. radio je u Institutu za statistiku u okviru Saveznog zavoda za Statistiku i Zavodu za razvoj Republike Srbije. Od 1992. do 2007. godine radio je, sa povremenimn prekidima, u konsultantskoj kući CES MECON. U periodu 1994-1996. učestovao u izradi Programa 2 guvernera Dragoslava Avramovića, dok je u perodu 2000-2001 bio jedan od koordinatora izrade programa „Tranzicija i oporavak privrede Jugoslavije”. Tokom 2001-2002. godina i 2007-2008 godina bio je angažovan kao specijalni savetnik ministra finansija, a u periodu 2003-2004. godina bio je na funkciji viceguvernera Narodne Banke Srbije zadužen za monetarnu politiku i istraživanja.  U periodu 2008-2012 bio je član Saveta Narodne banke Srbije. Od 2012. godine obavlja funkciju glavnog i odgovornog urednika časopisa Kvartalni monitor, koji izdaje Fondacija za razvoj ekonomske nauke u okviru Ekonomskog fakluteta u Beogradu. Od 2014. Član je predsedništva Naučnog društva ekonomista Srbije.

Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu izbran je u zvanje docenta 2008. godine, u zvanje vanrednog profesora 2013. godine, a u zvanje redovnog profesora 2018. godine. Osnovne oblasti istaživanja su javne finansije, fiskalna politika i makroekonomija.

 

Ekonomski fakultet


Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je visokoobrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dugom preko 80 godina. Osnovan je kao Visoka škola za ekonomiju i trgovinu 1937. godine, kao vodeći visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji.

Danas je Ekonomski fakultet najveća i najeminentnija naučno-obrazovna ustanova u regionu u polju ekonomskih nauka, poslovnog upravljanja i statistike. Fakultet zapošljava oko 130 nastavnika i saradnika od čega 55 redovnih Profesora.

Agenda