NIKOLA VULETIĆ

NIKOLA VULETIĆ

PREDSEDNIK IO | UNICREDIT BANK SRBIJA

O govorniku/ About


Nikola Vuletić, predsednik Izvršnog odbora UniCredit Banke Srbija, svoje bogato poznavanje finansijskog tržišta Srbije i poslovno iskustvo, sticao je u sektoru privrede, stanovništva i upravljanja rizicima.
Svoju profesionalnu karijeru započeo je 2003. godine u Eksimbanci. Dalju karijeru je nadograđivao u okviru iste banke, na različitim pozicijama u okviru Sektora za poslovanje sa privredom. U HVB banci, svoje angažovanje nastavlja u Odeljenju za rad sa velikim i međunarodnim kompanijama. Sa pozicije šefa tima u ovom Odeljenju, krajem 2007. biva unapređen u direktora Odeljenja za poslovanje sa srednjim preduzećima. U martu 2009. godine imenovan je za direktora Direkcije za komercijalne poslove u okviru Sektora poslovanja sa stanovništvom i malom privredom, nakon čega, 1. avgusta 2012. godine, preuzima funkciju direktora Sektora poslovanja sa stanovništvom i malom privredom. U julu 2017. godine prelazi na poziciju direktora Sektora za upravljanje rizicima. Na funkciju predsednika IO UniCredit Bank Srbija imenovan je septembra 2017. godine.
Završio je Ekonomski fakultet, smer Međunarodni menadžment. Svoje profesionalno usavršavanje nastavio je na brojnim internacionalnim programima od kojih su najznačajniji INSEAD, IMD, IESE bussines schools.

Nikola Vuletić, Chairman of the Management Board UniCredit Bank Serbia

Nikola Vuletić, Chairman of the Management Board of UniCredit Bank Serbia, gained his rich knowledge of the financial market of Serbia and business experience in the sector of economy, population and risk management.
Nikola started his professional career in 2003 in Eksimbanka. At HVB Bank, he continued in the Large Corporates Department. From the position of Team Leader in this Department, in late 2007, he was promoted in Head of Mid Market Department. In March 2009 he was appointed as Head of Sales in Retail Division, after which, on August 1st he assumes the function of Head of Retail Division. In July 2017 he is taking over the position of Chief Risk Officer.
Nikola Vuletić finished Faculty of Economics, Department of International Management.


O UniCredit Bank Srbija / About

UniCredit Banka, članica UniCredit Grupe, jedna je od najvećih i sistemski najvažnijih banaka na lokalnom tržištu, i pouzdan je partner za fizička i pravna lica. Sa mrežom od 73 ekspoziture širom Srbije, kao i stalnim fokusom na potrebe građana i privrede, banka ostvaruje stabilne rezultate u svim oblastima poslovanja. U segmentu korporativnog-investicionog bankarstva ostali smo prvi izbor za čak 75 od 100 najvećih kompanija u Srbiji, što sa sigurnošću govori o poverenju koje nam srpske kompanije pružaju.

Naša svrha je da osnažimo zajednice da napreduju, pružajući najbolje u klasi za sve zainteresovane strane, otključavajući pun potencijal naših klijenata i naših ljudi širom Evrope. Održivost je deo načina na koji poslujemo u UniCredit-u i nastavljamo da podržavamo naše klijente, zajednicu, partnere i industriju u celini da postanu sve održiviji. Od početka svog poslovanja u Srbiji, Unicredit Banka je aktivna u finansiranju obnovljivih izvora energije, kako samostalno, tako i kroz učešće u partnerskim projektima.

UniCredi Bank Serbia

UniCredit Bank, a member of the UniCredit Group, is one of the largest and most systemically important banks on the local market, and a reliable partner for individuals and legal entities. With a network of 73 branches throughout Serbia, as well as a constant focus on the needs of citizens and companies, the bank achieves stable results in all areas of business. In the segment of corporate banking, we remained the first choice for as many as 75 of the 100 largest companies in Serbia, which speaks for sure about the trust that Serbian companies place in us.
Our purpose is to empower communities to progress, delivering best-in-class for all stakeholders, unlocking the full potential of our clients and our people across Europe. Sustainability is part of the way we do business at UniCredit and we continue to support our customers, community, partners and the industry as a whole to become more sustainable. Since the beginning of its operations in Serbia, Unicredit Bank has been active in the financing of renewable energy sources, both independently and through participation in partner projects.

Agenda