Predrag Ćirović

Predrag Ćirović

managing director
GfK SRBIJA

Očekivanja i navike potrošača u Srbiji

O GOVORNIKU

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smeru Marketing. Svoju karijeru započeo 2008. godine u regionalnoj centrali kompanije Kraft Foods (Mondelez) u Beču, u sektoru Consumer Insight. Svoju ekspertizu na polju istraživanja nastavlja u Srbiji, u kompaniji GfK, kao konsultant za istraživanja u sektoru Finansija i B2B. Koristeći stečeno znanje u agenciji, nastavlja svoju karijeru u bankarskom sektoru kao Retail marketing manager u Eurobank Srbija. Nakon tri godine, vraća se u GfK i postaje direktor sektora Panel domaćinstava, gde i danas radi. Od 2019. godine, nakon reorganizacije u agenciji, preuzima poziciju generalnog direktora GfK u Srbiji.

Agenda

  • PREZENTACIJA
  • Očekivanja i navike potrošača u Srbiji

    Predrag Ćirović
    managing director
    Gfk Srbija