Svetoslav Atanasov

Svetoslav Atanasov

ceo | Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora

Svetoslav Atanasov je generalni direktor kompanije Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora. Na ovu poziciju došao je 2018. godine, nakon skoro 20 godina iskustva rada u ovoj kompaniji. Svoju bogatu karijeru u kompaniji započeo je 1999. u okviru programa prakse, gde je ubrzo dobio poziciju u marketing timu. U periodu od 2006. do 2010. radio je na nekoliko većih pozicija u okviru sektora marketinga i prodaje, nakon čega dobija posao marketing menadžera. Ubrzo preuzima funkciju menadžera prodaje za celu zemlju i nakon tri godine stupa na poziciju generalnog direktora.

Coca-Cola HBC
Coca-Cola HBC Srbija jedna je od vodećih kompanija u kategoriji bezalkoholnih pića u Srbiji. Kao deo Coca-Cola sistema, prisutna je u Srbiji od 1997. godine. Coca-Cola HBC Srbija čine punionica u Zemunu sa regionalnim Centrom za sokove i fabrika Vlasinka, kao i tri distributivna centra. Kompanija blisko sarađuje sa preko 37000 kupaca i 1700 dobavljača i dobitnik je mnogih nagrada i priznanja, kako na polju marketinga, tako i na poljima zaštite životne sredine i održivog poslovanja.

Agenda