VLADIMIR KOSTIĆ

VLADIMIR KOSTIĆ

PREDSEDNIK | SANU

Vladimir Kostić je redovni profesor neurologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (MFUB) i predsednik izvršnog odbora SANU. Rođen je u Beogradu 1953. gde je radio kao specijalista neuropsihijatrije. Osnivač je i koosnivač Laboratorije za genetsku i molekularnu dijagnostiku neuroloških bolesti, Laboratorije za eksperimentalnu humanu neurofiziologiju, kao i Centra za poremećaje pamćenja i demenciju. U svojoj karijeri održao je preko 100 predavanja po pozivu na međunarodnim sastancima i univerzitetima, pored čega je i gostujući profesor Univerziteta u Novom Sadu i Skoplju. Za predsednika Izvršnog odbora SANU izabran je u aprilu 2015. godine.

SANU
Osnovana 1841. godine, Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) je najviša naučna i umetnička ustanova u Srbiji. Pod okriljem SANU deluje osam instituta, među kojima su, između ostalog, Geografski institut Jovan Cvijić SANU, Etnografski institut SANU, Institut za srpski jezik SANU, Institut tehničkih nauka SANU i Matematički institut SANU. Srpska akademija nauka i umetnosti organizator je mnogobrojnih naučnih skupova, izložbi, koncerata i predavanja. Akademija svake godine dodeljuje nagrade “Ivan Tabaković” i “Medalja SANU” za posebna dostignuća i životno delo u oblasti nauke i umetnosti.

Agenda